Untitled Document 
แบบฟอร์มยืนยันการชำระค่าสินค้า
โปรดระบุหมายเลขการสั่งซื้อ และ ราคารวม ที่ได้รับทางอีเมล มายืนยันในแบบฟอร์มข้างล่างนี้...
หากพบปัญหา โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ 085-6282894
รหัสการสั่งซื้อ...
ราคาสั่งซื้อสินค้ารวม...